ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ขอน้อมเกล้าถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย