2014

การศึกษาอุบัติการณ์ภาวะตับวายเฉียบพลันตามหลังการให้ยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดงในผู้ป่วยมะเร็งตับชนิดเฮพาโตเซลลูลาร์คาร์ซิโนมา

หะริน ศรีจุดานุ พ.บ. และ กสานติ์ สีตลารมณ์ พ.บ.

A Pilot Study of Clinical Prognostic Factors Including ROS1 Translocation and ALK Expression of Cholangiocarcinoma Patients in Ramathibodi Hospital

Supoj Detarkom, M.D., Narumol Trachu, M.D., Noppadol Larbcharoensub, M.D., N. Monnamo, Kaettipong Kamprerasart, M.D., Dittapol Muntham, A. Jinawat, Ekaphop Sirachainan, M.D. and Thanyanan Reungwetwattana, M.D.

Pahological Complete Response After Neoadjuvant Chemotherapy and Outcones in Non-metastatic Breast Cancer at Siriraj Hospital

Sutima Luangdilok, Ph.D. M.D., Norasate Samarnthai, M.D., Krittiya Korphaisarn, M.D.

A Prospective Study of Prophylactic Gastrostomy in Head and Neck Cancer Patients Undergoing Chemoradiotherapy in Real-world Practice

Sorrapong Manyanont, M.D., Pornpoj Pramyothin, M.D. and Suthinee Ithimakin, M.D.

Natural History of Primary High-risk Gastrointestinal Stromal Tumor After Surgery in THAI Patients

Sarunporn Techasurungkul, M.D., Ananya Manuyakorn, M.D., Vichien Srimuninnimit, M.D.

Survival of Metastatic Breast Cancer (MBC) Patients at Rajavithi Hospital

Vinai Paul, M.D., Kunlatida Maneenil M.D. and Sudsawat Laohavinij, Ph.D. M.D.

MicroRNA-200C Expression in Cholangio-carcinoma Patients at King Chulalongkorn Memorial Hospital

Warit Loywirat, M.D., Virote Sriuranpong, M.D. and Suebpong Tanasanvimon, M.D.

Survival Outcomes of Metastatic/Unresectable Hepatocellular Carcinoma in Patients Treated With Sorafenib

Jomjit Chantharasamee, M.D., Sirisopa Techawattanawanna, M.D., Watcharasak Chotiyaputta, M.D. and Akkarin Nimmannit, M.D.

Association of Plasma CXCL12 Level and Bone Metastasis in Advance Stage Non-small Cell Lung Cancer Patients in King Chulalongkorn Memorial Hospital

Sunee Neesanun, M.D. and Virote Sriuranpong, M.D.

A Difference in Grade3 and 4 Hypersensitivity Reactions Between Original and Generic Drugs of Taxane Group

Tanchanok Ratanajarusiri, M.D., Virote Sriuranpong, M.D. and Suebpong Tanasanvimon, M.D.

Serum Amphiregulin in Colorectal Carcinoma and The Correlation with Liver Metastasis in King Chulalingkorn Memorial Hospital

Chawalit Chayangsu, M.D. and Virote Sriuranpong, M.D.