โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา

ที่อยู่: 301 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท กม. 143 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทร: 038-259999
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.อัศศิริ แก่นแก้ว

ตารางออกตรวจ:
อาทิตย์ 09.00-16.00 น.

ชื่อ: พญ.สิริจากรณ์ ศิววงศ์ศรี

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ - อังคาร 09.00-15.00 น.
พฤหัส - ศุกร์ 09.00-15.00 น.
เสาร์ 09.00-20.00 น.

ชื่อ: พญ.กนกนิตย์ ลิ้มวิภาวีอนันต์

ตารางออกตรวจ:
พุธ - พฤหัส 08.00-16.00 น.
ศุกร์ 08.00-12.00 น.

     ศักยภาพโรงพยาบาล

Procedure Competency
Radiation -
Surgery -
Urosx -
CVTsx -
Orthosarcoma -
OB-Gyn -
Oncogynae -
ENT -
Nuclearmed -
CT scan -
MRI scan -
PET scan -
MMG -
Bone scan -
BMD -
Echocardiography -
EGD&Colono -
ERCP -
PTBD -
Liver Bx -
TACE -
RFA -
FOB -