โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลนครปฐม

ที่อยู่: 196 ถ.เทศา7 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทร: 034-254150-4
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ. ชวัญญา ระบิลทศพร

ชื่อ: พญ. ณิชานันท์ ธนปฐมสินชัย