โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ที่อยู่: 33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร: 02-6671000
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.ณรงค์ศักดิ์ เกียรติขจรธาดา

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.00 น.

ชื่อ: นพ.ธีระ อ่ำสวัสดิ์

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.
เสาร์ 09.00-12.00 น.

ชื่อ: นพ.วินัย อริยประกาย

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ - อังคาร 08.00-13.00 น.
พุธ - ศุกร์ 08.00-13.00 น.

ชื่อ: นพ.หฤษฎ์ สุวรรณรัศมี

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ - ศุกร์ 10.00-14.15 น.

ชื่อ: พญ.สุธิดา สุวรรณเวโช

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ - พฤหัส 09.30-15.00 น.

ชื่อ: นพ.สุรสิทธิ์ อิสสระชัย

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 1.00-13.00 น.
พุธ 12.00-19.00 น.
พฤหัส 10.30-16.00 น.

ชื่อ: นพ.ธนาวัฒน์ จิรกุลาภรณ์

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ - เสาร์ 09.00-15.00 น.

     ศักยภาพโรงพยาบาล

Procedure Competency
Radiation -
Surgery -
Urosx -
CVTsx -
Orthosarcoma -
OB-Gyn -
Oncogynae -
ENT -
Nuclearmed -
CT scan -
MRI scan -
PET scan -
MMG -
Bone scan -
BMD -
Echocardiography -
EGD&Colono -
ERCP -
PTBD -
Liver Bx -
TACE -
RFA -
FOB -