โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ มศว องครักษ์

ที่อยู่: 62 หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

โทร: 037-395085-6
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.ภานุณัฎฐ์ ม่วงน้อย

ตารางออกตรวจ:
อังคาร 08.00-16.00 น.
พุธ 08.00-16.00 น.

ชื่อ: นพ.ชาญชัย เจริญพงศ์สุนทร

ตารางออกตรวจ:
อังคาร 08.00-16.00 น.
พุธ 08.00-16.00 น.

ชื่อ: พญ. จิตรลดา จึงสมาน

ตารางออกตรวจ:
พุธ 13.00-16.00 น.
พฤหัส 09.00-16.00 น.
ศุกร์ 10.00-13.00 น.

     ศักยภาพโรงพยาบาล

Procedure Competency
Radiation -
Surgery -
Urosx -
CVTsx -
Orthosarcoma -
OB-Gyn -
Oncogynae -
ENT -
Nuclearmed -
CT scan -
MRI scan -
PET scan -
MMG -
Bone scan -
BMD -
Echocardiography -
EGD&Colono -
ERCP -
PTBD -
Liver Bx -
TACE -
RFA -
FOB -