โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

     เมื่อรู้ว่าเป็นมะเร็ง

ความรู้ทั่วไป

ทำความรู้จักกับโรคมะเร็งกันเถอะ: หนังสือสำหรับประชาชน

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย โครงการการให้ความรู้และป้องกันโรคมะเร็ง

เผยแพร่: 01/07/2552    [PDF]    อ่านต่อ...

การดูแลด้านจิตใจ

[PDF]   อ่านต่อ...


[PDF]   อ่านต่อ...

อาหารกับการดูแล

อาหารกับมะเร็ง: กินอย่างไรไม่ให้เป็นมะเร็ง กินอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็ง

พ.ท.นพ.ไนยรัฐ ประสงค์สุข, อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา แนะนำเรื่องอาหารการกินกับโรคมะเร็ง

เผยแพร่: 26/07/2559    [PDF]    อ่านต่อ...


[PDF]   อ่านต่อ...

เคมีบำบัดและการรักษา

ทำความรู้จักกับยาเคมีบำบัด: หนังสือสำหรับประชาชน

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย โครงการการให้ความรู้และป้องกันโรคมะเร็ง

เผยแพร่: 01/07/2552    [PDF]    อ่านต่อ...


อาการข้างเคียงจากการใช้ยารักษาโรคมะเร็งปอดแบบมุ่งเป้า

หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เผยแพร่: 05/08/2559    [PDF]    อ่านต่อ...

การดูแลประคับประครอง

[PDF]   อ่านต่อ...


[PDF]   อ่านต่อ...

การดูแลระยะสุดท้าย

[PDF]   อ่านต่อ...


[PDF]   อ่านต่อ...

คำถามพบบ่อย

[PDF]   อ่านต่อ...