โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

มัลติมีเดีย

คลิปวิดีโอแนะนำ

09/เม.ย./2559

แนะนำมะเร็งวิทยาสมาคม: การรักษามะเร็งมีความซับซ้อนเพราะมะเร็งแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน จึงจำเป็นต้องรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

ความยาว (2:02)


คลิปเสียงแนะนำ

01/ต.ค./2554

มะเร็งเต้านมกับการดูแลรักษา: มาฟังแนวทางการดูแลรักษามะเร็งเต้านม

พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ

(18:45)


คลิปวิดีโอทั้งหมด

บทความวิดีโอ

19/พ.ย./2559

มะเร็งเต้านม

(4:41)


บทความวิดีโอ


บทความวิดีโอ


บทความวิดีโอ


คลิปเสียงทั้งหมด

บทความเสียง

03/พ.ย./2555

รู้จักมะเร็งนิวโรเอ็นโดครายด์ทูมเมอร์

นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

(16:44)


บทความเสียง

13/ต.ค./2555

มะเร็งเต้านม โรคร้าย...ภัยของสตรี

พญ.ธิติยา เดชเทวพร

(19:15)


บทความเสียง

16/ก.พ./2555

สถานการณ์ของมะเร็งปี2012

นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

(43:09)


บทความเสียง

23/พ.ย./2554

แนวทางการรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วย

นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

(39:47)


บทความเสียง

01/ต.ค./2554

เคมีบำบัดพิชิตมะเร็งเต้านม

พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ

(43:09)


บทความเสียง

22/ก.ย./2554

เคมีบำบัดพิขิตมะเร็งเต้านม

นพ.ชาญยุทธ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์

(54:56)


บทความเสียง

21/มิ.ย./2554

โรคมะเร็งGIST

นพ.วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต

(35:06)


บทความเสียง

18/มิ.ย./2554

มะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยเงียบไม่เลือกเพศเลือกวัย

นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์

(38:43)


บทความเสียง

24/พ.ค./2554

การรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัด

พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ

(42:41)


บทความเสียง

16/เม.ย./2554

มะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ

นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

(15:59)


บทความเสียง

22/ม.ค./2554

มะเร็งจิสต์ โรคใหม่ภัยใกล้ตัว

นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์

(20:21)


บทความเสียง


บทความเสียง


บทความเสียง

30/พ.ค./2552

สัญญาณอันตรายจากโรคมะเร็ง

นพ.วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต

(27:09)


บทความเสียง