โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

Meeting


Mar 14, 2020

Essential of uncommon cancer 2020

ห้องประชุม 1301 อาคารภูมิ โซนC ชั้น13 อาคารภูมิสริรมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์


Aug 7-8, 2019

Best of ASCO Bangkok 2020

Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand


Oct, 2019

TSCO annual meeting 2020

Pending


Pending

Basicscience 2020

ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ