โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

     การป้องกันมะเร็ง

การลดความเสี่ยง

อาหารกับมะเร็ง: กินอย่างไรไม่ให้เป็นมะเร็ง กินอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็ง

พ.ท.นพ.ไนยรัฐ ประสงค์สุข, อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา แนะนำเรื่องอาหารการกินกับโรคมะเร็ง

เผยแพร่: 26/07/2559    [PDF]    อ่านต่อ...


[PDF]   อ่านต่อ...


[PDF]   อ่านต่อ...

การตรวจคัดกรองมะเร็ง

สกรีน สแกน ก่อนมะเร็งลำไส้ใหญ่สตาร์ท: แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เผยแพร่ความรู้การตรวจหาโรคมะเร็งเต้าลำไส้ใหญ่

เผยแพร่: 16/09/2559    [PDF]    อ่านต่อ...


[PDF]   อ่านต่อ...

การตรวจยีน

[PDF]   อ่านต่อ...