2015

การตรวจสอบและประเมินเวชระเบียนในผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเร็งเต้านมของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

กิตติยา ศรีกิตวิยาสิยางกูร พ.บ.

Clinical Prognostic Factors and Genomic Alterations of Cholangiocarcinoma in Thai Population

Weeranuch Rattanadech, M.D., Narumol Trachu, Noppadol Larbcharoensub, M.D., N. Monnamo, Kaettipong Kamprerasart, M.D., Dittapol Muntham, Ekaphop Sirachainan, M.D., Thanyanan Reungwetwattana, M.D.

The Study of TTF-1 Expression and Mutation Specific-antibody for Detection of EGFR Gene Mutation in Non-small Cell Lung Cancer

Chumut Phanthunane, M.D., Chaiyut Charoentum, M.D., Nirush Lertprasertsuke, M.D. and Busayamas Chewaskulyong, M.D.

Incremental Cost-Effectiveness Analysis of Hepatic Metastasectomy in Patients with Advanced Colon Cancer and Liver Metastasis

Supreeda Chainitikun, M.D., Virote Sriuranpong, M.D. and Piya Hanvoravongchai, M.D.

Correlation Between LINE-1 Methylation and MGMT Promoter Methylation in Glioblastomas

Jarin Chindapasirt, M.D., Piyamai Chankate, M.D., Mathawee Aumchaaumchaya, M.D., Chinachote Teerapakpinyo, M.D., Iyavut Thaipisuttikul, M.D., Shanop Shuangshoti, M.D. and Virote Sriuranpong, M.D.

Effect of Complimentary and Alternative Medicine on Chemotherapy Dose reduction and delay in Thai Patients with breast, lung and colon cancers at King Chulalongkorn Memorial hospital

Chawanya Rabiltossaporn, M.D. and Suebpong Tanasanvimon, M.D.

Dietary counseling outcomes in locally advanced unresectable or metastatic cancer patients undergoing chemotherapy

Napawan Sukaraphat, M.D., Busyamas Chewaskulyong, M.D. and Supawan Buranapin, M.D.