the thai cancer
รู้ก่อน รักษาหาย เช็กความเสี่ยงมะเร็งปอดกันดีกว่า
ใครมีพฤติกรรมและอาการเหล่านี้ รีบเช็กด่วน ❗️เพราะมะเร็งปอดเกิดขึ้นได้ทุกคนแม้ “ไม่สูบบุหรี่”

รู้ไหม? แนวโน้มผู้ป่วยมะเร็งปอดมีแนวโน้มเป็น “ผู้หญิงที่ไม่ได้สูบบุหรี่” มากยิ่งขึ้น หรือแม้กระทั่งอายุน้อยก็ยังเป็นได้ ดังนั้นไม่หากมีอาการและมีพฤติกรรมเข้าข่าย ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาโรคนะครับ

เพราะมะเร็งปอด ถ้ารู้ก่อนรักษาหายได้!
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้