the thai cancer
คลังข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลรัฐบาล > ภาคใต้

ที่อยู่ : 56 หมู่ 2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทร : 077-915600รายชื่อแพทย์
PHISIT SUWANPRATHEEP

พิสิทธิ์ สุวรรณประทีป

PHISIT SUWANPRATHEEP

 THE THAI CANCER

ปิยะภรณ์ ศรีแก้ว

PIYAPORN SRIKAEW

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *
** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้