the thai cancer
คลังข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาล

ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

โรงพยาบาลรัฐบาล > ภาคเหนือ

ที่อยู่ : 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

โทร : 0-5391-6000, 0-5391-7034รายชื่อแพทย์
APICHAI LEELASIRI

อภิชัย ลีละศิริ

APICHAI LEELASIRI

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *
** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้