the thai cancer
คลังข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพุทธชินราช

โรงพยาบาลพุทธชินราช

โรงพยาบาลรัฐบาล > ภาคกลาง

ที่อยู่ : 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร : 055-219844รายชื่อแพทย์
UDOMLUCK CHENPHANICH

อุดมลักษณ์ เจนพาณิชย์

UDOMLUCK CHENPHANICH

MANOCH BURANACHOKPHAISAN

มาโนชญ์ บูรณโชคไพศาล

MANOCH BURANACHOKPHAISAN

 THE THAI CANCER

นฤชยา พัฒนา

NARITCHAYA PHATTANA

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *
** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้