the thai cancer
คลังข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

ศูนย์มะเร็ง > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่ : 36 หมู่1 ตำบลหนองไผ่ ถนนอุดร-ขอนแก่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330

โทร : 042-207375-80รายชื่อแพทย์
* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *
** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้